Yellow Frog
Yellow Frog sp. z o.o.
Chrobrego 22/2, 85-047 Bydgoszcz
Tel.: (52) 321 02 86,
E-mail:sekretariat@yellowfrog.com.pl

Badanie sprawozdań
finansowych

rozmiar tekstu: A A A A A


Wdrażamy usługę badania sprawozdań finansowych jako spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania takich usług, dzięki czemu już wkrótce nasi Klienci będą mieli okazję skorzystania z niej.

W ramach umowy zostanie zapewnione:

  • badanie wstępne, przeprowadzone przed zamknięciem ksiąg rachunkowych
  • udział członków zespołu rewizyjnego w rocznej inwentaryzacji składników majątku
  • bieżące konsultacje
  • badanie sprawozdania w terminie dogodnym
  • udostępnienie wzorcowych tabel i zestawień w celu sporządzenia sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania wykonywane będzie na podstawie przepisów prawnych i zgodnie z normami zawodowymi dotyczącymi biegłych rewidentów, tj.:
  • ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)
  • ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie z dnia 13 października 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 592 z późn. zm.), normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

Wynikiem przeprowadzonego badania będzie:
  • opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego, zawierającego prezentację wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, ocenę rachunkowości i systemu kontroli wewnętrznej oraz analizę sytuacji finansowej jednostki