Yellow Frog
Yellow Frog sp. z o.o.
Chrobrego 22/2, 85-047 Bydgoszcz
Tel.: (52) 321 02 86,
E-mail:sekretariat@yellowfrog.com.pl

BHP i P.Poż.

rozmiar tekstu: A A A A A
Każda nieprawidłowość pojawiająca się na stanowisku pracy jest potencjalnym źródłem wypadku, a co za tym idzie – może być przyczyną strat materialnych, a także poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników. Straty przez nich ponoszone (w wyniku takich nieprawidłowości) są niewymierne. Dlatego też tak istotne okazują się szkolenia BHP, przeprowadzane przez firmę Yellow Frog sp. z o.o w Bydgoszczy.

Zarówno one, jak i realizowany przez nas pełen nadzór pozwoli Państwu skutecznie minimalizować nie tylko straty, ale również ryzyko ich wystąpienia. W ramach kompleksowej obsługi nie tylko przeprowadzamy szkolenia BHP, ale również działamy jako służba nadzorująca prawidłową organizację pracy (z perspektywy bezpieczeństwa i higieny pracy). Zapewniamy bieżącą kontrolę warunków pracy, troskę o to, aby Pracodawca posiadał odpowiednie dokumenty, jak i ocenę maszyn i ryzyka zawodowego. Jesteśmy w stanie szkolić pracowników, co jako działanie prewencyjne jest bardzo potrzebne, a ukierunkowanie na zagadnienia bezpiecznej organizacji pracy, identyfikacji czynników szczególnie niebezpiecznych oraz utrwalające stosowane w zakładzie procedury skutecznie zapobiega wypadkom.