Yellow Frog
Yellow Frog sp. z o.o.
Chrobrego 22/2, 85-047 Bydgoszcz
Tel.: (52) 321 02 86,
E-mail:sekretariat@yellowfrog.com.pl

Due diligence

rozmiar tekstu: A A A A A
Na polskim rynku zachodzą duże zmiany związane z przekształcaniem własnościowym przedsiębiorstw – prywatyzacji, transakcji fuzji i przejęć. W związku z czym proponujemy usługę due diligence w zakresie prowadzonych ksiąg rachunkowych przejmowanej przez Państwo jednostki.

Zapewniamy obiektywną analizę stanu przedsiębiorstwa mającego na celu określenie sytuacji finansowej, analizy wskaźnikowej wyniku finansowego oraz należności, zobowiązań i płynności finansowej firmy. Ponadto dokonamy analizy przychodów, kosztów, sprawozdań finansowych, majątkowych, struktury finansowej przedsiębiorstwa, zapotrzebowania na kapitały obrotowe.

  • Ostatecznie sporządzimy raport z badania udostępnionych ksiąg i wskażemy Państwu słabe i silne strony, oraz opiszemy potencjalne zagrożenia wynikające z sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa.