Yellow Frog
Yellow Frog sp. z o.o.
Chrobrego 22/2, 85-047 Bydgoszcz
Tel.: (52) 321 02 86,
E-mail:sekretariat@yellowfrog.com.pl

Kurs pierwszej pomocy,
Szkolenia P.Poż.,
Zmiany w Prawie Pracy

rozmiar tekstu: A A A A ASzanowni Państwo

W styczniu br ustawodawca wprowadza nowelizację Kodeksu Pracy która w sposób nakazuje spojrzeć na sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy a także na sprawy przeciwpożarowe. W związku z czym pragniemy przybliżyć Państwu w/w zmiany, a przy braku wykwalifikowanych osób służymy pomocą w rozwiązaniu bieżących problemów. Nasi pracownicy to specjaliści ds. BHP a także inspektorzy ochrony P.POś, pracujemy w systemie zapewnienia jakości ISO – co dla Państwa może być gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Poniżej znajdziecie Państwo opis zmian wraz z propozycjami jak sprostać wymaganiom zmienionego Kodeksu Pracy.

Zapraszam do współpracy

Z poważaniem,
Przemysław Wroński - prezes zarządu


NOWE OBOWIĄZKI FIRM W ZAKRESIE BHP

Dnia 17.01.2009r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy z zakresu BHP. Mówi ona o tym, że PRACODAWCA jest zobowiązany:
 1. 1. Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników.
 2. 2. Wyznaczyć pracowników do:
  1. a. udzielania pierwszej pomocy,
  2. b. wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
 3. 3. Zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

30 TYS. ZŁ. KARY
MOŻE ZAPŁACIĆ PRACODAWCA,
KTÓRY NIE PRZESTRZEGA PRZEPISÓW
LUB ZASAD BHP !!!


Zmiany wprowadzane do Kodeksu Pracy mówią o tym, iż pracodawca wyznacza pracownika – co za tym idzie osoba wykonująca zadania (czy to z zakresu P.POŻ. czy udzielania pierwszej pomocy) musi być pracownikiem. Dotychczas zadania z zakresu P.POŻ. można było zlecić firmie zewnętrznej. Na dzień dzisiejszy musi to być osoba zatrudniona choćby na 1/100 etatu. Dopóki nie będzie zmiany prawa lub Państwowa Inspekcja Pracy nie poda sposobu egzekwowania w/w zapisów, dla Państwa bezpieczeństwa najlepiej jest taką osobę zatrudnić, a pracowników [kilku w zależności od wielkości firmy, schematu organizacyjnego i profilu działania] przeszkolić w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Należy nadmienić, iż nasi specjaliści na bieżąco monitorują przepisy i jeśli będzie możliwość zastąpienia zatrudnienia umową cywilno-prawną, na pewno niezwłocznie zostaniecie Państwo o tym powiadomieni.)

W zakresie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy organizujemy szkolenia zakończone wydaniem stosownego certyfikatu – szczegóły poniżej.

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego:
 • nasi pracownicy mogą opracować dla Państwa niezbędne instrukcje
 • służymy pomocą przy badaniach ciśnienia w sieci hydrantowej
 • przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
 • na Państwa życzenie możemy nauczyć w praktyce zasad gaszenia pożarów i obchodzenia się z podręcznym sprzętem gaśniczym


Przedstawiamy Państwu ofertę kursów pierwszej pomocy, dzięki którym w trudnych sytuacjach zagrażających życiu pracownicy będą mogli zachować zimną krew, pokonać lęk, a przede wszystkim pomóc osobie poszkodowanej.

Za nieudzielenie pomocy
- zgodnie z Kodeksem Karnym -
grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 !!!


Kurs pierwszej pomocy u osób dorosłych obejmuje najważniejsze i najczęściej spotykane stany zagrożenia zdrowotnego, m.in.:

 • postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia
 • ostre stany kardiologiczne i internistyczne
 • pierwsza pomoc w urazach ciała
 • postępowanie w wypadkach drogowych
 • tematy związane (schematy postępowania, itp.)

Każdy z kursów kończy się wydaniem certyfikatów.

KOSZT KURSU = 100 zł/os
Dla większych grup szkolenie może być przeprowadzone u zlecającego

Szkolenia P.POŻ.:
- szkolenie wstępne = 30 zł/os
- szkolenie okresowe = 50 zł/os
- szkolenie z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego = 100 zł/osTutaj możecie Państwo pobrać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY