Yellow Frog
Yellow Frog sp. z o.o.
Chrobrego 22/2, 85-047 Bydgoszcz
Tel.: (52) 321 02 86,
E-mail:sekretariat@yellowfrog.com.pl

Obsługa BHP

rozmiar tekstu: A A A A A
Poprzez stałą opiekę (stały nadzór) nad firmami i stałą współpracę z przedsiębiorcami i specjalistami pomagamy w kreowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz spełnianiu przez pracodawców wymogów stawianych przez prawo.

Realizowana przez nas obsługa to nie tylko szkolenia BHP. Jest to szereg kompleksowych usług świadczonych różnym przedsiębiorstwom, realizowanych na podstawie indywidualnie przygotowywanej umowy współpracy z naszą gruczańską firmą bądź jej bydgoskim oddziałem. Zarówno oferowane przez nas szkolenia BHP, jak i pełna obsługa w tym zakresie, pozwala Państwu powierzyć naszej firmie obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jesteśmy mobilni i pozostajemy do Państwa dyspozycji, a w nagłych przypadkach, np. wypadek, działamy 24h/dobę. Obsługę realizujemy nie tylko w Bydgoszczy.

W ramach stałej współpracy oferujemy:
  • przejęcie obowiązków ciążących na pracodawcy (związanych z organizacją pracy pod kątem jej bezpieczeństwa i higieny),
  • szkolenia BHP - wstępne oraz okresowe,
  • doradztwo w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • opracowywanie instrukcji stanowiskowych i innych wewnętrznych aktów prawnych,
  • sporządzanie do ZUS i GUS dokumentacji powypadkowej,
  • uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez organy zewnętrzne do tego uprawnione,
  • nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich i szkoleń BHP,
  • nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia,
  • wykonywanie innych czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z nowych przepisów prawnych i zaleceń pokontrolnych,
  • dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej.