Yellow Frog
Yellow Frog sp. z o.o.
Chrobrego 22/2, 85-047 Bydgoszcz
Tel.: (52) 321 02 86,
E-mail:sekretariat@yellowfrog.com.pl

Obsługa kadrowa

rozmiar tekstu: A A A A A
Proponujemy Państwu prowadzenie dokumentacji pracowniczej wraz z obsługą wynagrodzeń. Możemy prowadzić kadry w siedzibie naszej firmy, jak również w miejscu prowadzenia Państwa działalności gospodarczej.

W ramach obsługi kadrowej gwarantujemy prowadzenie akt osobowych pracowników w oparciu o najnowsze wzory umów, załączników itp. Począwszy od momentu zatrudnienia pracownika, poprzez cały okres wykonywania pracy, aż do rozwiązania stosunku pracy nasz pracownik wypełni za Państwa niezbędne dokumenty. Oferujemy doradztwo z zakresu bieżących zmian w przepisach prawnych dotyczących kadr i podpowiadamy, w jaki sposób postąpić w konkretnej sytuacji. W zależności od Państwa potrzeb oferujemy w konfliktowych sytuacjach współpracę z naszym prawnikiem.

W ramach usługi kadrowej:
 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieło
 • dostarczamy niezbędne wzory dokumentów dla pracowników w celu utworzenia akt osobowych
 • prowadzimy akta osobowe wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzimy karty czasu pracy pracowników na podstawie otrzymanych list obecności
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • sporządzamy dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników np. informacje dla komorników, urzędów pracy
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracowników
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych
 • prowadzimy rejestr badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników
 • przygotowujemy dokumentację związaną ze zwolnieniem pracownika – wypowiedzenie umowy o pracę, świadectwo pracy, itp.
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników w imieniu pracodawcy PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • sporządzamy inne niezbędne deklaracje na potrzeby ZUS, urzędów skarbowych m.in. PIT4, PIT8AR
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika