Yellow Frog
Yellow Frog sp. z o.o.
Chrobrego 22/2, 85-047 Bydgoszcz
Tel.: (52) 321 02 86,
E-mail:sekretariat@yellowfrog.com.pl

Obsługa księgowa

rozmiar tekstu: A A A A A
Starając się spełnić Państwa oczekiwania zapewniamy obsługę księgową zarówno w naszej firmie, jak i we wskazanym przez Państwa miejscu. W zależności od potrzeb możemy odbierać dokumenty z miejsca prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej w uzgodnionym wcześniej terminie, przyjąć Państwa w siedzibie firmy w Grucznie albo też w oddziale w Bydgoszczy.

Swoją księgowość mogą Państwo powierzyć Yellow Frog sp. z o.o już w chwili zakładania firmy. Nasi pracownicy przygotują niezbędne dokumenty do Urzędów Skarbowych, Statystycznych, Miasta – uczynią to w taki sposób, aby Właściciel mógł w pełni skupić się na rozwoju działalności. W dalszym etapie nasze biuro rachunkowe z Bydgoszczy, w Państwa imieniu, podejmie się prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych, prowadzenia obsługi ZUS oraz przygotowania innych, niezbędnych dokumentów - np. biznes planów, prognoz finansowych czy analiz ekonomicznych.

Nie tylko pełna księgowość, ale i kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w najnowocześniejszych programach księgowych np. WF-FaKir, CDN Opitima, Symfonia, Rewizor, Varico jest częścią naszej oferty. W zależności od Państwa wymagań - może być ono oparte o inny program (taki, z którego korzystają Państwo na co dzień).

Obsługa bydgoskiego biura rachunkowego zapewnia prowadzenie:
 • ksiąg rachunkowych,
 • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ewidencji ryczałtu,
 • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencji wyposażenia,
 • rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7, VAT-UE.

Zapewniamy również:
 • sporządzanie dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (i fizycznych) miesięcznych deklaracji CIT, PIT w celu ustalenia należnej zaliczki z tyt. podatku,
 • sporządzanie i przekazywanie do GUS obowiązkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • przygotowanie dokumentów do sądu – założenie spółek, aktualizacja danych wraz z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • sporządzanie innych zestawień np. dotyczących analizy danych finansowych firmy, dokumentów przy ubieganiu się o kredyt.