Yellow Frog
Yellow Frog sp. z o.o.
Chrobrego 22/2, 85-047 Bydgoszcz
Tel.: (52) 321 02 86,
E-mail:sekretariat@yellowfrog.com.pl

Obsługa P.Poż.

rozmiar tekstu: A A A A A
W ramach nadzoru P.POŻ możemy być pomocni przy:
  • Wyznaczaniu dróg ewakuacyjnych
  • Uczestniczenie w trakcie kontroli przez organy zewnętrzne do tego uprawnione
  • szkoleniach z zakresu P.POŻ
  • Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych z zakresu PPOŻ
  • nadzór nad pracami niebezpiecznymi pożarowo
  • określeniu wymaganej ilości i doborze oraz rozmieszczeniu środków gaśniczych
  • Tworzeniu i aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów budowlanych