Yellow Frog
Yellow Frog sp. z o.o.
Chrobrego 22/2, 85-047 Bydgoszcz
Tel.: (52) 321 02 86,
E-mail:sekretariat@yellowfrog.com.pl

Szkolenie - Podstawy
pełnej księgowości

rozmiar tekstu: A A A A Akwartał - 40 godzin - 400 zł

Program szkolenia:

MODUŁ 1 - Rachunkowość oraz prawo podatkowe
 • Pojęcie, zakres i cele rachunkowości
 • Metody i zasady rachunkowości
 • Podmioty i przedmioty rachunkowości
 • Podstawy prawne rachunkowości - obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

MODUŁ 2 - Operacje gospodarcze i ich ewidencja
 • Klasyfikacja i rejestracja operacji gospodarczych
 • Dowody księgowe – charakterystyka i klasyfikacja wraz z obiegiem dowodów księgowych
 • Ewidencja i klasyfikacja kont księgowych

MODUŁ 3 - Organizacja i prowadzenie rachunkowości
 • Zakładowy plan kont, polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie
 • Inwentaryzacja
 • Zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Poprawienie błędów na kontach księgowych

MODUŁ 4 - Bilansowanie majątku przedsiębiorstwa
 • Bilans – aktywa i pasywa - charakterystyka
 • Kapitał własny i kapitał obcy - charakterystyka
 • Układ oraz zasady sporządzania bilansu

MODUŁ 5 - Rachunek zysków i strat – przychody i koszty
 • Przychody i koszty w świetle ustawy o rachunkowości
 • Zasady ustalania wyniku finansowego
 • Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i kalkulacyjnej

MODUŁ 6 - Księgowanie zdarzeń gospodarczych
 • Dekretacja i księgowanie operacji gospodarczych
 • Prowadzenie księgowości komputerowej – ćwiczenia praktyczne