Yellow Frog
Yellow Frog sp. z o.o.
Chrobrego 22/2, 85-047 Bydgoszcz
Tel.: (52) 321 02 86,
E-mail:sekretariat@yellowfrog.com.pl

Pomiary ciśnienia w sieci
hydrantowej

rozmiar tekstu: A A A A A


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, określone zostaną następujące parametry:

  • ciśnienie statyczne
  • ciśnienie dynamiczne (w przepływie)
  • wydajność
  • ciśnienie i wydajność dla 2 lub 4 jednocześnie działających hydrantów położonych
    w najniekorzystniejszym miejscu