Yellow Frog
Yellow Frog sp. z o.o.
Chrobrego 22/2, 85-047 Bydgoszcz
Tel.: (52) 321 02 86,
E-mail:sekretariat@yellowfrog.com.pl

Pozostałe usługi księgowe

rozmiar tekstu: A A A A A
Rozumiejąc Państwa oczekiwania świadczymy usługi kompleksowo, ale również i wyrywkowo, dzięki czemu wykonujemy na zasadach outcoursingu zadania działu księgowego, jak również służymy pomocą wszystkim Klientom, którzy potrzebują "wąskiej gamy" usług specjalistycznych.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie prowadzimy szeroko rozumiane zastępstwa – np. w skutek długotrwałej choroby, ciąży, czy urlopów wychowawczych.

W całym wachlarzu usług księgowych polecamy:

 • konsultacje i doradztwo księgowe
 • wyliczenie stanu rezerw na w firmie np. na odroczony podatek dochodowy
 • pomoc przy uruchamianiu i likwidowaniu działalności gospodarczej we wszystkich niezbędnych Instytucjach
 • sporządzanie unormowań wewnętrznych firmy:
  • sporządzanie regulaminów wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • sporządzanie i wdrażanie polityki rachunkowości firmy zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • obsługa w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z PFRON - rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • analizy finansowe
  • sporządzenie biznes planu
  • analiza wskaźnikowa
  • sporządzanie dokumentów do banku w celu otrzymania kredytu
  • pomoc w zakresie przygotowania dokumentów w celu pozyskania dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obsługi finansowej
 • pomoc podczas kontroli skarbowej, ZUS
 • inne usługi związane z finansami jednostki