Yellow Frog
Yellow Frog sp. z o.o.
Chrobrego 22/2, 85-047 Bydgoszcz
Tel.: (52) 321 02 86,
E-mail:sekretariat@yellowfrog.com.pl

Szkolenie - Zatrudnianie
i zwalnianie pracowników

rozmiar tekstu: A A A A A1 dzień - 6 godzin - 160 zł/os.

Program szkolenia:

 • Umowy o pracę
  • zasady sporządzania umów: na okres próbny na czas określony, na zastępstwo na czas wykonywania określonej pracy, na czas nie określony
  • najczęściej popełniane błędy w umowach o pracę
 • Dokumenty wymagane w okresie zatrudnienia
  • informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 §3 k.p.)
  • pisemne potwierdzenie zapoznania pracownika z regulaminem pracy, przepisami o dyskryminacji
 • Dokumenty z zakresu BHP
  • badania lekarskie
  • szkolenia bhp po zmianach w 2007r. i 2008r.
  • ryzyko zawodowe
 • Zmiana treści stosunku pracy
  • porozumienie zmieniające
  • wypowiedzenie zmieniające
 • Zasady rozwiązywania umów o pracę
  • obowiązek konsultowania zamiaru zwolnienia pracownika ze związkami zawodowymi
  • okresy, w których wypowiadanie umów jest zabronione
 • Świadectwa pracy
  • sposób sporządzania świadectwa pracy
  • terminy i tryb wydawania świadectwa pracy
  • prostowanie świadectwa pracy